ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์

ชื่อ
ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม อันดับ2)
วุฒิบัตร :
สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาหลังปริญญา :
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคติดเชื้อในเด็ก, โรคเขตร้อน, วัคซีน
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 07:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)