โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. จินดาภา ศรีขจร

ชื่อ
จินดาภา ศรีขจร
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา (Neurology)
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ศิริราช
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ด้านประสาทวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์ด้านประสาทวิทยา โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 12:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)