ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ธิติมา ศิริมนทกาน

ชื่อ
ธิติมา ศิริมนทกาน
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหืด (Asthma)
โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory disease)
ดูแลเด็กในภาวะวิกฤตซับซ้อน
ให้ยาแก้ปวดและยานอนหลับขณะทำหัตถการ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)