ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. อุทัย พันธิตพงษ์

ชื่อ
อุทัย พันธิตพงษ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์โรคหัวใจ (ขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราช
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตร หัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)