ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ถิรทัย เตรีกุล

ชื่อ
ถิรทัย เตรีกุล
สาขาเฉพาะทาง :
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
อายุรแพทย์
แพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
การศึกษาหลังปริญญา :
ปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
GERD
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
พุธ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
ศุกร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
เสาร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)