ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. อริยา ทิมา

ชื่อ
อริยา ทิมา
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยาและโรคหลอดเลือดสมอง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อนุมัติปริญญา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต 2544
วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา 2550
วุฒิบัตร โรคหลอดเลือดสมองและอัลตร้าซาวด์ด้วยคลื่นความถี่สูง 2553
วุฒิบัตร American Society of Neuroimaging and Neurosonology 2552
วุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) 2561
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical observer at the Division of Neurology
Faculty of Medicine The Chinese University of Hong Kong
อบรมเพิ่มเติมจากสมาคม TMS Society เรื่อง TMS Grand Round Update on Theta Burst TMS and TMS for Psychairic disorder, OCD, Depression, PTSD, Migraine Headache, Chronic pain
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหลอดเลือดสมอง, ปวดศีรษะ, ไมเกรน, โรคเวียนศีรษะบ้านหมุน, ปวดต้นคอ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:30 - 16:30 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 08:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 08:30 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)