ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. มาโนชญ์ จันทรศร

ชื่อ
มาโนชญ์ จันทรศร
สาขาเฉพาะทาง :
Orthopedics
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ. คณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2520
วุฒิบัตร :
Orthopedics รพ.พระมงกุฎเกล้า 2526
การศึกษาหลังปริญญา :
Trauma Germany 2533, Switzerland 2534
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Trauma
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
อาทิตย์ 09:00 - 11:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)