ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์

ชื่อ
ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
มะเร็งวิทยานรีเวช
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ปี 2545
วุฒิบัตร :
ผู้เชี่ยวชาญสูติ-นรีเวช
การศึกษาหลังปริญญา :
1. อนุสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynaecological Oncology)
2. การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Gynecological Laparoscopic Surgery)
3. เวชศาสตร์ทางเพศ (Diploma of Sexual Medicine)
4. Certificate of Aesthetic Gynaecology, London
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Urogynecology
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช)