ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ปานวาด มั่นจิต

ชื่อ
ปานวาด มั่นจิต
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
ม.ปลาย รร.เตรียมอุดมศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ศิริราช
วุฒิบัตร :
สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราช
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ ศิริราช
การศึกษาหลังปริญญา :
-
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
โรคตับอักเสบและไขมันพอกตับ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
อังคาร 10:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
พุธ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
พฤหัสบดี 12:00 - 21:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
อาทิตย์ 12:00 - 21:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)