ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล

ชื่อ
พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ ระบบประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาหลังปริญญา :
อว.กุมารเวชศาสตร์ ระบบประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคลมชัก โรคทางระบบประสาทในเด็ก
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อังคาร 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)