รายการเรื่องจริงผ่านจอ วิกฤตโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รายการเรื่องจริงผ่านจอ วิกฤตโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล  
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ