โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

เทคโนโลยีรักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ด้านกระดูกและข้อ