โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์
อายุรแพทย์ระบบประสาท