โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยเงียบอย่ามองข้าม

พญ.ปนัดดา สุวานิช
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ