งานอบรมครรภ์คุณภาพ 2023 “Healthy Moms and Babies” อายุครรภ์ 1-6 เดือน วันที่ 13 พ.ค.2566

ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง
โดยมีคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 64 ท่าน