คลิปวิดีโอ ประมวลภาพกิจกรรม “RAM HERO RUN 2023” วิ่งปลอดภัย เพื่อทุกหัวใจแข็งแรง

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 บริเวณหน้าลาน Indoor Stadium Huamark