โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง กับ เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง ENDOSCOPE

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง