โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง กับ เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง ENDOSCOPE

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

เยี่ยมชมและทำความรู้จักกับอาชีพนักเทคนิคการแพทย์ รพ.รามคำแหง

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ หัวหน้าแผนกห้องปฎิบัติการ รพ.รามคำแหง

นวัตกรรม LASER เพื่อความสวย

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหนังและศัลยกรรมเลเซอร์

โรคโลหิตจาง

พญ.วิรงรอง เจริญพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด

สาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลัน

พญ.ญานษา จิตสุภารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต