โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง กับ เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง ENDOSCOPE

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ขั้นตอนปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกระดูกหัก

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

การรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม ด้วยเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา

แผลเบาหวานที่เท้า โรคที่มากับน้ำท่วม

นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ ศัลยแพทย์ด้านหลอดเลือด

ภาวะลิ่มเลือดในปอด

พญ.ปนัดดา สุวานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ