รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคไตวายเฉียบพลัน

พญ.ญานษา จิตสุภารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

โรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนสะเอว

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สาเหตุและอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้เชี่บวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

อาการของโรคกรดไหลย้อน

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร