โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

โรงพยาบาลรามคำแหง ให้การต้อนรับคณะฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

October 12 / 2023

เข้ามาดูงานระบบการบริหาร E-Mar ในการบริหารยาในหอผู้ป่วย รวมทั้งระบบ CPOE, EMR

บอกเล่าประสบการณ์หลังการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้นด้วยการทำบอลลูน จากผู้ป่วยโรคเบาหวาน

September 07 / 2023

เป็นเบาหวานไปตรวจสุขภาพทุกปี & ตรวจวิ่งสายพาน EST เลยทราบว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น

ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 44

October 11 / 2023

โดยโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง