โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

แน่นหน้าอก ร้าวไปแขนซ้าย เป็นพักๆ หลังทำบอลลูนแล้วรู้สึกโล่ง นอนหลับสบายขึ้น คำบอกเล่าจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

September 26 / 2023

เดินเร็วๆ จะรู้สึกแน่นหน้าอก ร้าวไปแขนซ้ายเป็นพักๆ และแสบท้อง มีอาการมาประมาณ 2-3 เดือน

บอกเล่าประสบการณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น รักษาด้วยการทำบอลลูน

September 26 / 2023

ปกติวิ่งเป็นประจำ วิ่งช้าๆ และตอนวูบก็ไม่มีสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนเลย

โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก

May 23 / 2022

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านการทำหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและดูแลการฝึกปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับผู