ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 42

June 16 / 2023

โดยโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง

ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 43

August 17 / 2023

โดยโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง

ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 44

October 11 / 2023

โดยโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง