ผ่าตัด ส่องกล้องรักษา เนื้องอกมดลูก

March 12 / 2024

 

ผ่าตัด ส่องกล้องรักษา เนื้องอกมดลูก

 

 

 


พญ. ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ 
สูติ - นรีเวช ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช 
และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

 

 

เนื้องอกมดลูกไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่พบได้บ่อย


เนื้องอกมดลูก (myomauteri, leiomyoma, leiomyomata, uterine fibroid) เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงของกล้ามเนื้อ พบได้บ่อยในสตรีที่อายุ 30-50 ปี ถึงร้อยละประมาณ 84 พบมากในสตรีผิวดำมากกว่าผิวขาวและชาวตะวันออก 2 ถึง 5 เท่าสตรีที่แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตรมีแนวโน้มที่จะพบเนื้องอกมดลูกได้บ่อยขึ้นจะพบในวัยเจริญพันธุ์และเล็กลงหลังเข้าวัยหมดระดูโดยส่วนมากผู้ป่วยมักไม่มีอาการแต่ในบางรายอาจมีอาการ เช่น ระดูออกมากปวดท้องน้อยมีบุตรยากอาการกดเบียดจากก้อน เช่น ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก ไตบวมน้ำ หรือลำไส้อุดตัน

 

 

 

จะทราบได้อย่างไรว่ามีเนื้องอกมดลูก?

 

การวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการตรวจภายใน (pelvic examination) และใช้การตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan), MRI (Magnetic Resonance Imaging, การฉีดสีโพรงมดลูก (Hysterosalpingogrphy)

 

 

 

เนื้องอกมดลูกรักษาอย่างไร?

 

  • สตรีที่ไม่มีอาการและอาจอยู่ในช่วงใกล้หมดประจำเดือน หรือตรวจพบในวัยหมดประจำเดือน ให้พิจารณาใช้การตรวจติดตามเป็นระยะ 
  • การรักษาด้วยยาในกลุ่มที่มีอาการประจำเดือนออกผิดปกติ 
  • การอุดหลอดเลือดมดลูก (embolization) เป็นทางเลือกในการรักษาในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการผ่าตัดที่มีประจำเดือนออกมากหรือปวดท้องประจำเดือนจากเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกมีผลการรักษาที่ดีในการลดอาการที่เกิดจากเนื้องอกมดลูก  
  • การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงโฟกัสต่อเนื้อเยื่อเป้าหมาย โดยใช้ MRI (magnetic resonance-guided focused ultrasound surgery, (MRgFUS) เป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน เพื่อไม่ให้คลื่นเสียงความถี่สูงไปทำลายเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ข้างเคียง  
  • การผ่าตัดรักษา เป็นวิธีการรักษาที่ตรงจุด (definite treatment)

 

 

การเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัดเนื้องอกมดลูก

 

  • การผ่าตัดมดลูก (hysterectomy) เหมาะสำหรับสตรีที่มีบุตรเพียงพอ หรือไม่ต้องการมีบุตรแล้วหรือมีลักษณะที่สงสัยมะเร็งมดลูกหรือในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกสามารถเลือกการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง (open laparotomy) ผ่าตัดผ่านกล้อง (laparoscopic surgery) หรือ ผ่าตัดผ่านทางช่องคลอด (NOTES) ขึ้นกับขนาดเนื้องอก และความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ผ่าตัด
  • การผ่าตัดเฉพาะเนื้องอกมดลูก (myomectomy) โดยเหลือส่วนที่เป็นมดลูกไว้เพื่อผลของการมีบุตรในอนาคต หรือในสตรีที่ต้องการเก็บมดลูกไว้วิธีการผ่าตัดเฉพาะเนื้องอกสามารถทำได้ทั้งการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง (open myomectomy) การผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้อง (laparoscopic myomectomy)

 

 

ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องหรือการผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูกสำหรับเนื้องอกชนิดที่อยู่ในโพรงมดลูก

 

  • การผ่าตัดเฉพาะเนื้องอกผ่านกล้องมีการศึกษาแบบ meta-analysis เปรียบเทียบการผ่าตัดเนื้องอกกล้ามเนื้อออกแบบเปิดหน้าท้องเทียบกับการผ่าตัดผ่านกล้องพบว่าการผ่าตัดผ่านกล้องสามารถลดปริมาณการเสียเลือด การลดลงของความเข้มข้นเลือดอาการปวดหลังผ่าตัดและไม่มีความแตกต่างในภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด การกลับเป็นซ้ำและการตั้งครรภ์หลังผ่าตัดแต่การผ่าตัดผ่านกล้องใช้เวลาผ่าตัดที่นานกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง

 

 

การผ่าตัดผ่านกล้องย่อมเป็นไปตามข้อบ่งชี้โดยพิจารณาจากขนาดตำแหน่งจำนวน ก้อนเนื้องอก รวมถึงประสบการณ์และความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดด้วย

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก  >>  https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1018