โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
August 15 / 2016

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพในนามโรงพยาบาลรามคำแหง

ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 84 พรรษา “วันแม่แห่งชาติ”

พร้อมกับข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน 
นักศึกษา องค์กรต่าง ๆ และประชาชน ณ บริเวณสนามกีฬาแฟลตการเคหะคลองจั่น