s " Health and Wellness " โรงพยาบาลรามคำแหงสานต่อ REAL ASSET

" Health and Wellness " โรงพยาบาลรามคำแหงสานต่อ REAL ASSET

January 23 / 2024

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงสานต่อ REAL ASSET

เยี่ยมชมสวนออกกำลังกายในโครงการสตอรี่ส์บางนา - สุวรรณภูมิ

 

 

 

จากความร่วมมือในการให้ความรู้คำปรึกษา และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการด้าน " Health and Wellness " สำหรับโครงการของเรียลแอสเสท เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อาทิ ร่วมกันพัฒนาสวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนามพัฒนาเด็ก สวนผักกินได้ การแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสุขภาพและโภชนาการ

 

 

วานนี้ ( 22 ต.ค. 2564)  นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  เยี่ยมชมพื้นที่ส่วนกลางในโครงการสตอรี่ส์บางนา-สุวรรณภูมิ โดยมี นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พาชมโครงการ

 

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลรามคำแหงได้จัดทำบัตรสมาชิก Ramkhamhaeng x Real Asset มอบให้กับลูกบ้านของเรียลแอสเสท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมสิทธิพิเศษในการซื้อแพคเกจฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด