การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS)
การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS)
October 06 / 2015

ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS)


ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

โดยมี นพ.ศิริโรจน์ ฉันทชัยวัฒน์ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และนพ.วิชัย ศรีมนัส

พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab) ที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลรามคำแหง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา