รพ.รามคำแหง ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2558

February 27 / 2024

เจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพในนามโรงพยาบาลรามคำแหง

เข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 12 สิงหาคม 2558 " วันแม่แห่งชาติ" 

พร้อมกับ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน

นักศึกษา องค์กรต่าง ๆและประชาชน ณ.บริเวณสนามกีฬาแฟลตการเคหะคลองจั่น หลังที่ 22

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท