รพ.รามคำแหง ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2558
รพ.รามคำแหง ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2558
September 22 / 2015

เจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพในนามโรงพยาบาลรามคำแหง

เข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 12 สิงหาคม 2558 " วันแม่แห่งชาติ" 

พร้อมกับ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน

นักศึกษา องค์กรต่าง ๆและประชาชน ณ.บริเวณสนามกีฬาแฟลตการเคหะคลองจั่น หลังที่ 22