s ออกกำลังกาย ช่วยลดเบาหวานได้จริงหรือ?

ออกกำลังกาย ช่วยลดเบาหวานได้จริงหรือ?

December 09 / 2022

 

 

ออกกำลังกาย ช่วยลดเบาหวานได้จริงหรือ?
 

 

ผศ.ดร. สิทธา พงษ์พิบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 

ได้ยินกันจนชินว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น เบาหวานขึ้นตา ไตเสื่อมสภาพ เท้าชา หรือประสาทส่วนปลายเสื่อม ซึ่งการควบคุมระดับน้ำตาลนั้นทำได้โดยการทานยา ควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย

 

 

 

วันนี้พี่หมอรามเลยจะมาชวน “ผู้เป็นเบาหวาน” มาออกกำลังกายกัน เพราะการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้จริง และยังสามารถป้องกันผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ไม่ให้เข้าวงการเบาหวานอีกด้วยเพราะขณะที่เราออกกำลังกายนั้น ร่างกายต้องใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าปกติและแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดในร่างกายก็คือ “น้ำตาล” ถ้าเราออกกำลังกายให้เพียงพอร่างกายจะใช้น้ำตาลในเลือดเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน จึงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้ ทั้งยังทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือในปริมาณอินซูลินเท่าเดิมร่างกายสามารถใช้น้ำตาลได้มากขึ้นกว่าเดิม จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีในระยะยาว และสามารถที่จะลดปริมาณของยาที่ต้องทานหรือลดปริมาณอินซูลินที่ต้องฉีดได้นั่นเอง

 

 

 

เหตุผลที่ผู้ป่วยเบาหวานควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

 • ลดระดับน้ำตาลในเลือด และระดับน้ำตาลสะสม
 • ลดระดับความดันโลหิต และไขมันในเลือด
 • ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
 • ลดความเครียด
 • ลดปริมาณไขมันในช่องท้องและใต้ผิวหนัง
 • ช่วยควบคุมน้ำหนักและลดน้ำหนักในคนอ้วน
 • เพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจหลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจ
 • เพิ่มแรงบีบของหัวใจ สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ที่สำคัญต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารด้วย เพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรออกกำลังกายจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และไม่ควรหักโหมออกกำลังกายในระยะสั้นๆ เพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

 

นอกจากนี้ ผู้เป็นโรคเบาหวานควรได้รับการคัดกรองความเสี่ยง ก่อนที่จะออกกำลังกายเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายโดยผู้เชี่ยวชาญต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานตามนี้

 1. ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยจะดูว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ และถ้ามีเป็นมากแค่ไหน
 2. นำผลการทดสอบมาใช้ประกอบการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม

 

ก่อนที่จะออกกำลังกายเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายโดยผู้เชี่ยวชาญต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

สนใจเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดต้องทำอย่างไร?
 

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เปิดให้บริการที่ อาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน โทร. 027439999 ต่อ 3040 หรือ คลิกที่นี่

 

นัดพบผู้เชี่ยวชาญคลิก

ผศ.ดร. สิทธา พงษ์พิบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 

 

19/02/64