โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง

December 13 / 2023

โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง
และโรคหลอดเลือดสมองเองก็คือ 1 ในนั้น มาดูกันครับ..ว่าทำไม

#อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง