s รามคำแหงเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก

รามคำแหงเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก

February 27 / 2024

โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการยกย่องเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ "เพชรน้ำหนึ่ง"

 

นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล รองกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลรามคำแหง รับมอบโล่เกียรติคุณ ในนามโรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการยกย่องเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ "เพชรน้ำหนึ่ง" ในวันที่ 26 ก.ย. 2559 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลรามคำแหง ยังได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กให้แก่เยาวชนที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย