โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับไหล่
โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับไหล่
May 16 / 2022

 

 

โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับไหล่

 

 

1.ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นแขน (Tricep Stretch)

 

 • ยืนตรงและยกแขนให้ข้อศอกไปอยู่ด้านหลังศีรษะ
 • ใช้มืออีกข้างด้านตรงข้ามมาจับดึงบริเวณข้อศอกซึ่งอยู่ด้านหลังศีรษะ แล้วดึงค้างไว้ 15 วินาที จากนั้นพัก
 • ออกกำลังกายท่านี้ให้ครบ 6 ครั้ง จากนั้นสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำเช่นเดิม

 

 

2.ทำหมุนไหล่ (Shoulder Circles)

 

 • ยกแขนขึ้นในระดับเดียวกับหัวไหล่
 • ค่อย ๆ หมุนแขนทั้ง 2 ข้างเป็นวงกลมจากหน้าไปหลัง โดยเริ่มต้นด้วยวงเล็ก ๆ ก่อนจากนั้นค่อย ๆ ขยายวงให้กว้างใหญ่ขึ้น
 • ออกกำลังกายท่านี้ให้ครบ 10 ครั้ง

 

 

3.ท่ายกแขนด้านข้าง (Slide Lift)

 

 • นอนหงายเหยียดขาตรง 2 ข้าง แล้วเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง โดยตัวเหยียดตรง จากนั้นค่อย ๆ ยกแขนข้างลำตัวขึ้นตรงชี้เพดาน แล้วพัก
 • ออกกำลังกายท่านี้ให้ครบ 10 ครั้ง แล้วจึงสลับข้าง และทำซ้ำเช่นเดิม

 

 

4.ท่ายืนแขนขึ้น (Reaching Up)

 

 • นอนหงายราบกับพื้น และยกแขนเหยียดตรงขึ้นไปหาเพดาน จากนั้นจึงยกข้ามศีรษะไปด้านบน โดยที่ไม่ให้แขนแตะพื้น แล้วพัก
 • ออกกำลังกายท่านี้ให้ครบ 10 ครั้ง จากนั้นสลับไปทำกับแขนอีกข้าง

 

 

5.ท่าบริหารไหล่ด้านหลัง (Shoulder Back)

 

 • ยืนตรงและงอแขนทั้ง 2 ข้างไว้ระดับหัวไหล่
 • ดันข้อศอกไปทางด้านหลังและพยายามรักษาระดับแขนไว้
 • พัก และออกกำลังกายท่านี้ให้ครบ 5 ครั้ง

 

 

6.ทำยืนหัวไหล่ (Shoulder Stretch)

 

 • ยืนตัวตรงและงอแขนข้างหนึ่งไว้ระดับหัวไหล่ โดยให้แขนตั้งขึ้น
 • ใช้มืออีกข้างมาดึงข้อศอกไปทางด้านตรงข้ามไหล่ ทำท่านี้ค้างไว้ 15 วินาที แล้วพัก
 • ออกกำลังกายท่านี้ให้ครบ 6 ครั้ง จากนั้นทำซ้ำเช่นเดิมกับแขนอีกข้าง

 

 

 

นัดพบแพทย์คลิก

นพ.มาโนชญ์ จันทรศร

แผนกกระดูกและข้อ

 

 

แก้ไข

16/05/2565