โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก
โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก
May 23 / 2022

 

โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดรับสมัครเรียน

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ด้านหัตถการกระตุ้นระบบประสาทด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก

(Physician Assistant Training Program in Transcranial magnetic Stimulation)