การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

February 27 / 2024

 

โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล” (ICWN)

 

วันที่ 5-6 และ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10

 

 

การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลกก็ว่าได้ ทั้งนี้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อถือเป็นตัวชี้วัดทางคุณภาพของโรงพยาบาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในการให้บริการด้านสุขภาพ เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับพยาบาล” เป็นการจัดอบรมวิชาการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่เป็นที่ยอมรับและนำมาปฏิบัติใช้ในโรงพยาบาล เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อ การรายงานเร่งด่วนกรณีที่พบการติดเชื้อที่ต้องได้รับการดูแลและควบคุมอย่างรวดเร็ว แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ถูกต้อง การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล เช่น การล้างมือ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างถูกวิธี และการป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคมขณะปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

นำทีมอบรมโดย นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง พญ.สโรบล เจาฑะเกษตริน แพทย์ควบคุมโรคติดเชื้อ และคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ และบุคลากร ตัวอย่างของ รพ. ที่ได้มารับรางวัลประเมินล้างมือ โดย อ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหารมอบรางวัลให้

 

 

นพ.ยิ่งยศ คล้ายอ่อน แพทย์ Chest med รับรางวัลแพทย์ล้างมือดีเด่น

 

 

 

W2/8 และน.ส.ฉลวยศิริ ศิริจันทร์ PN W2/8 รับรางวัลล้างมือดีเด่นและขยันประเมินรางวัลที่ 1

 

 

 

น.ส.นิตยา ชนาชน หัวหน้า W3/6 รับรางวัลขยันประเมิน รางวัลที่ 2

 

 

 

น.ส.ฉัตรแก้ว อินทสุวรรณ พยาบาลแผนก OPD Skin รับรางวัลขยันประเมิน รางวัลที่ 3

 

 

 

น.ส.จุฑามาศ แจ้งกระโทก เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า รับรางวัลล้างมือดีเด่น รางวัลที่ 1

 

 

 

น.ส.ชุติมณฑน์ ดายนา พยาบาล IV Team รับรางวัลล้างมือดีเด่น รางวัลที่ 2

 

 

 

น.ส.เกล็ดแก้ว ซื่อตรง พยาบาล OPD ENT รับรางวัลล้างมือดีเด่น รางวัลที่ 3

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง คัดกรองมะเร็ง l รพ.รามคำแหง

เริ่มตรวจคัดกรองค้นหาภาวะเสี่ยงของโรคมะเร็งเพื่อป้องกันโรคในอนาคตหรือก่อนมะเร็งร้ายจะลุกลาม

ราคา 10,490 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพบุรุษ ผู้บริหาร l โรงพยาบาลรามคำแหง

เพราะทำงานหนัก การตรวจสุขภาพที่เจาะลึกจึงสำคัญ

ราคา 11,490 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความดันโลหิตสูง (ผู้ชาย) - รพ.รามคำแหง

"ตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงเป็นประจำ" ตรวจก่อน รู้ก่อน ก็สามารถรักษาอาการผิดปกติได้ทันที

ราคา 5,390 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานสำหรับผู้ชาย l รพ.รามคำแหง

"โรคเบาหวาน" ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด เป็นแล้วรักษาไม่หายขาด รู้ทันป้องกันได้

ราคา 4,890 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย คัดกรองมะเร็ง l โรงพยาบาลรามคำแหง

การตรวจคัดกรองจะช่วยป้องกันโรคในอนาคต หรือได้รับการรักษาทันท่วงที

ราคา 6,790 บาท