บุคลากรรามคำแหงทุกคน ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

February 23 / 2024

 

บุคลากรของโรงพยาบาลรามคำแหงทุกคน ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support

 

 

การช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติ หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการช่วยเหลือที่สำเร็จและทันท่วงที ย่อมช่วยให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤติและมีโอกาสรอดชีวิต ดังนั้นทักษะความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและความกล้าที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีในยามคับขันจึงมีความจำเป็นอย่างสูง

 

การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support จึงเป็นหลักสูตรสำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้อื่นได้ยามอยู่ในภาวะฉุกเฉิน

 

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักและเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) Basic Life Support ให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมด้วยทักษะ Basic Life Support ที่ถูกต้อง พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยด้วยความเชี่ยวชาญในภาวะฉุกเฉิน

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษา ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยให้ดีที่สุดต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข

28/10/2565

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

Premium Health package ผู้ชาย

"เพราะปัญหาสุขภาพอาจไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า อย่ารอให้เจ็บป่วยค่อยใส่ใจ"

ราคา 3,990 บาท

Healthy heart package (ผู้หญิง)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart package (ผู้หญิง)" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ..เกินเยียวยา

ราคา 5,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพของสตรี - Superior health 45+ ผู้หญิง

เพราะทำงานหนัก การตรวจสุขภาพที่เจาะลึกจึงสำคัญ

ราคา 11,490 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานสำหรับผู้หญิง l รพ.รามคำแหง

“เบาหวาน” โรคใกล้ตัวที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม รู้ทันป้องกันได้

ราคา 4,890 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้หญิง คัดกรองมะเร็ง l รพ.รามคำแหง

เริ่มตรวจคัดกรองค้นหาภาวะเสี่ยงของโรคมะเร็งเพื่อป้องกันโรคในอนาคตหรือก่อนมะเร็งร้ายจะลุกลาม

ราคา 10,490 บาท