s กิจกรรม "สองมือ หนึ่งหัวใจ, Be a Hero" วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

กิจกรรม "สองมือ หนึ่งหัวใจ, Be a Hero" วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

February 23 / 2024

 

กิจกรรม "สองมือ หนึ่งหัวใจ, Be a Hero" เพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ หนึ่งในโครงการ "RAM Prompt" วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566    

 

 

กิจกรรม "สองมือ หนึ่งหัวใจ, Be a Hero" มีการจัดเตรียมทีมพยาบาล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะการช่วยชีวิต ช่วยเพิ่มโอกาสต่อลมหายใจคนรอบข้าง ทั้งคนที่รัก ครอบครัว เพื่อน หรือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ ภายใต้คอนเซปท์ "Learn CPR: Save lives, be a hero คุณ…ก็เป็นฮีโร่ได้ ถ้ามีทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข

15/06/2566