โรคหลอดเลือดสมอง ความจริงเป็นภัยใกล้ตัว เกิดง่ายกว่าที่คิด

February 12 / 2024

 

โรคหลอดเลือดสมอง

 

 

โรคหลอดเลือดสมองที่เราคิดว่าเกิดขึ้นยาก คนไม่ค่อยเป็นจริงๆ แล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประเทศไทย รองมาจากโรคมะเร็ง 

 

  • โรคมะเร็ง 16.09 %
  • โรคหลอดเลือดสมอง 7.40 %
  • อุบัติเหตุ และการเป็นพิษ 7.31 %
  • ปอดอักเสบ 5.99 %
  • โรคหัวใจ 5.74 % 
  • อื่นๆ 57.48 %

 

 

โรคหลอดเลือดสมองมีกี่ประเภท?

 

โรคหลอดเลือดสมองถูกแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองตีบเกิดจากการมีตะกรันไปเกาะอยู่ในเส้นเลือดจนอุดตันโดยสิ้นเชิง หรือมีลิ่มเลือดไปอุดตัน จนเซลล์สมองขาดออกซิเจน และได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งต่างจากโรคหลอดเลือดสมองแตก เพราะการที่เส้นเลือดสมองแตกเกิดจากผนังเส้นเลือดที่อ่อนตัวลงจนมีการรั่ว หรืออาการโป่งพองจนเกิดแรงดันที่ไปกดสมองจนมีเซลล์สมองบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

 

 

 

ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้าง?

 

ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองสามารถแบ่งได้เป็นสองหัวข้อ ได้แก่ โรคประจำตัวที่มีอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวัน (ไลฟ์ไสตล์) โรคประจำตัวบางโรคทำให้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น การมีภาวะความดันสูง อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นโรคที่มีโอกาสเป็นลิ่มเลือดในหัวใจห้องบนซ้ายสูง ซึ่งลิ่มเลือดอาจหลุดไปอุดตันเส้นเลือดสมองได้ ซึ่งภาวะความดันสูงต้องถูกควบคุมโดยการคุมไลฟ์ไสตล์ คนที่มีความดันสูงต้องเลือกกินผักผลไม้ให้มากขึ้น

 

 

วิธีลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

 

  • กินผักผลไม้
  • ออกกำลังกาย
  • เลิกสูบบุหรี่
  • หลีกเลี่ยงเครื่องเดิมแอลกอฮอล์