s หูเสื่อมตามวัยในผู้สูงอายุ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

หูเสื่อมตามวัยในผู้สูงอายุ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

February 23 / 2024

 

หูเสื่อมตามวัยในผู้สูงอายุ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

 

 

 

 

ภาวะหูตึงในผู้สูงอายุ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย เนื่องจากประสาทรับเสียงในหูเสื่อมตามวัย โดยอาการเริ่มแรกของภาวะหูตึง คือ ผู้สูงอายุจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแหลมๆ หรือเสียงที่มีความถี่สูง เช่น เสียงผู้หญิง เสียงดนตรีคีย์สูงๆ หรือเมื่ออยู่ในสถานที่ซึ่งมีเสียงรบกวนก็อาจฟังไม่เข้าใจ ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อยๆ เป็นไปอย่างช้าๆ และเพิ่มมากขึ้น โดยผู้สูงอายุเองมักจะไม่รู้ตัว จนกลายเป็นปัญหาในการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวัน

 

 

 

อาการที่สังเกตได้เมื่อผู้สูงอายุมีปัญหาการได้ยิน ได้แก่

 

 • มักถามซ้ำบ่อยๆ เมื่อมีคนพูดด้วยหรือโต้ตอบไปคนละเรื่อง
 • พูดเสียงดัง เนื่องจากไม่ได้ยินเสียงของตัวเอง
 • เปิดวิทยุ หรือโทรทัศน์เสียงดังขึ้น

 

 

 

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะหูตึง ควรปฏิบัติดังนี้

 

 1. อธิบายให้ผู้สูงอายุเข้าใจสาเหตุของปัญหาการได้ยิน อันตราย และการรักษา
 2. หากมีปัญหาการได้ยิน แต่ยังสื่อสารกับผู้อื่นได้หรือเป็นแค่หูข้างเดียว อาจไม่จำเป็นต้องรักษา เพียงแต่ทำใจยอมรับ
 3. หากมีปัญหาการได้ยินมาก ไม่ค่อยได้ยินเสียง โดยเป็นทั้ง 2 ข้าง และไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินด้วยการใช้เครื่องช่วยฟัง

 

หากปัญหาการได้ยินเกิดจากประสาทรับเสียงเสื่อม ควรป้องกันไม่ให้ประสาทรับเสียงเสื่อมมากขึ้น ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงเสียงดัง
 • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ต้องควบคุมโรคให้ดี
 • หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระเทือนบริเวณหู
 • ลดอาหารเค็ม หรือเครื่องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุ้นประสาท เช่น กาแฟ ชา งดการสูบบุหรี่
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเครียด และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 

นอกจากการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแล้ว การให้ความรัก ความเข้าใจ ผู้สูงอายุในครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปได้

 

 

แก้ไข

15/01/2567