s โรงพยาบาลรามคำแหง มุ่งมั่นสร้างสุขภาพดีให้นักกีฬากอล์ฟ

โรงพยาบาลรามคำแหง มุ่งมั่นสร้างสุขภาพดีให้นักกีฬากอล์ฟ

June 21 / 2024

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมสร้างสุขภาพดีให้นักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ เลกาซี่

 

 

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลรามคำแหง ออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) และให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับนักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ เลกาซี่ 

 

การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายจะช่วยให้นักกอล์ฟเข้าใจถึงสัดส่วนของกล้ามเนื้อ, ไขมัน, และน้ำในร่างกาย ซึ่งสามารถนำไปสู่การกำหนดแผนอาหารหรือการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บขณะเล่นกอล์ฟ