s ชอบกินหวาน... ต้องเป็นเบาหวาน? จริงเหรอ!...

ชอบกินหวาน... ต้องเป็นเบาหวาน? จริงเหรอ!...

November 13 / 2023

 

ชอบกินหวาน... ต้องเป็นเบาหวาน? จริงเหรอ!...

 

 

เคยได้ยินคนอื่นพูดบ่อยๆ ว่าอย่ากินหวาน อย่ากินน้ำตาล อย่ากินขนมหวานกันมากนะ.. เดี๋ยว! ก็เป็นเบาหวาน หรอก.. คนชอบกินหวาน จะต้องเป็นเบาหวาน”… เรื่องนี้ไม่จริงเสมอไปนะครับ เพราะโรคเบาหวานไม่ได้เกิดจากการกินหวานอย่างเดียว แต่เกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ตามปกติ จึงทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งการกินหวานเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรค หากเรามีความเสี่ยงนี้ร่วมกับความเสี่ยงอื่นๆ การตรวจคัดกรองเบาหวานจะช่วยให้เราควบคุมความเสี่ยงและรอดพ้นจากโรคเบาหวานได้ดีขึ้น

 

 

การตรวจคัดกรองเบาหวานสำคัญมาก เพราะในระยะแรกๆ หรือระยะก่อนเป็นเบาหวานมักไม่มีอาการแสดงให้เรารู้ตัว การตรวจคัดกรองเท่านั้นจะทำให้รู้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงจนถึงจุดที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือยัง เป็นการช่วยลดความเสี่ยง เพราะเราสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคได้ ในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานแล้ว หากเป็นในระยะแรกๆ การเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วก็จะทำให้มีผลการรักษาที่ดีกว่าการตรวจพบเมื่อเป็นมากแล้ว

 

 

** โรคเบาหวานเกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติ วิธีการตรวจที่นิยมมากที่สุดคือการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ (LAB) เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และให้ค่าที่แม่นยำ **

 

 

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยยังแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรรับการตรวจโรคเบาหวานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

 • ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี แต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน เช่น
  * มีน้ำหนักตัวมาก (BMI ตั้งแต่ 25 BMI kg/m2)
  * มีพ่อแม่ หรือพี่น้อง เป็นเบาหวาน
  * เป็นโรคความดันโลหิตสูง
  * มีไขมันในเลือดสูง
  * เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือเคยคลอดลูกที่มีนํ้าหนักตัวมากกว่า 4 กิโลกรัม
  * เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
  * เป็นโรคถุงนํ้าในรังไข่

 

 

โรคเบาหวาน นับเป็นภัยเงียบที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของเรา แต่เราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมั่นออกกำลังกาย และเลือกทานแต่อาหารที่มีประโยชน์

 

 

“ตรวจคัดกรองเบาหวาน” อย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในผู้ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดโรค หรือหากพบโรคก็จะได้รักษาแต่เนินๆ ก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายร้ายแรงนะครับ

 

 

แก้ไข

13/11/2566