s ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 47

ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 47

April 10 / 2024

 

ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 47

 

โดย โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมบริจาคโลหิตกันในครั้งนี้
โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ