s ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า Robotic-Assisted Total Knee Replacement

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า Robotic-Assisted Total Knee Replacement

July 10 / 2024

 

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Robotic-Assisted Total Knee Replacement

 

สารบัญ

 

 

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมคืออะไร?

เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่ใช้ computer software และระบบหุ่นยนต์ เสมือนเป็นผู้ช่วยศัลยแพทย์ในการวาง ตำแหน่งข้อเทียม เป้าหมายคือ เพิ่มความแม่นยำ และ ความแน่นอน ลดความผิดพลาดในการผ่าตัดเปลี่ยน ข้อเข่าเทียม ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของคนไข้สูงสุด

 

 

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเหมาะกับใคร?

เหมาะกับคนไข้ที่ต้องการผลลัพธ์การผ่าตัดที่มีความแม่นยำ และแน่นอน ส่งผลให้มีการฟื้นตัวเร็ว บาดเจ็บน้อย กลับมาเคลื่อนไหวได้ดี และมีการใช้งานของข้อเข่าที่ยาวนาน

 

ก่อนเข้ารับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ปกติเหมือนผ่าตัดทั่วไป

 

ขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

ขั้นตอน

4.1 หุ่นยนต์ทำการสร้างภาพข้อเข่า 3 มิติ จากข้อมูลที่ศัลยแพทย์กำหนดจุดกระดูกข้อเข่าของคนไข้ในห้องผ่าตัด

4.2. ศัลยแพทย์วางแผนการผ่าตัดร่วมกับ AI โดยกำหนดตำแหน่งข้อเทียมและสมดุลเนื้อเยื่อข้อเข่า ที่เหมาะสมกับคนไข้แบบเฉพาะราย ซึ่งมีตัวเลขและกราฟแสดงผล

4.3. ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดตามแผนที่วางไว้ ในระหว่างผ่าตัดหุ่นยนต์จะแสดงผลผ่าตัดแบบ Real-time เพื่อความแม่นยำในการผ่าตัด

4.4. เมื่อผ่าตัดเสร็จ หุ่นยนต์จะแสดงผลของแนวข้อเข่า และสมดุลของข้อเข่า หากได้ค่าที่ไม่พอใจสามารถกลับไปแก้ไขจนค่าที่ได้เป็นที่พอใจ หรือถ้าได้ค่าที่น่าพอใจแล้ว ศัลยแพทย์จะทำการเย็บปิดแผล การผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์

 

 

เทคโนโลยีสร้างภาพ 3 มิติ

เทคโนโลยีสร้างภาพ 3 มิติ หุ่นยนต์จะทำการสร้างภาพข้อเข่าแบบ 3 มิติ โดยศัลยแพทย์จะใช้อุปกรณ์กำหนดจุดกระดูกข้อเข่าของคนไข้ในห้องผ่าตัด เพื่อทำการวางแผนการผ่าตัด

 

 

การดูแลหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

การดูแลหลังผ่าตัดไม่แตกต่างกับการผ่าตัดแบบปกติ

 

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมแบบเดิม VS การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ต่างกันอย่างไร?

ปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบเดิมจะใช้อุปกรณ์การผ่าตัดที่ต้องอาศัยประสบการณ์ของ ศัลยแพทย์เป็นหลักในการประเมินผลระหว่างผ่าตัด ซึ่งให้ผลความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 80% ทำให้มีการพัฒนาระบบการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ขึ้นมา เพื่อทำการวางแผนการผ่าตัดแบบเฉพาะรายได้ละเอียดมากขึ้น หุ่นยนต์มีการประเมินการผ่าตัดแบบ Real-time แสดงผลเป็นตัวเลข เพื่อความแม่นยำระหว่างผ่าตัด และประเมินผลสุดท้ายหลังผ่าตัดให้ศัลยแพทย์ทราบ ให้ความมั่นใจได้ว่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ก่อนทำการเย็บปิดแผล เพื่อยกระดับความพึงพอใจของคนไข้เข้าใกล้ 100%

 

ข้อเข่าเทียมมีโอกาสที่จะหลุดหรือไม่

ข้อเข่าเทียมมีโอกาสหลุดน้อยมาก สาเหตุเกิดจากการปรับสมดุลของข้อเข่าไม่เหมาะสม ข้อเข่ามีการหลวมเกินไป การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์จะสามารถวางแผนการปรับสมดุลข้อเข่าก่อนทำการผ่าตัด และมีการแสดงผลสุดท้ายหลังการผ่าตัด จึงมั่นใจได้ว่ามีการควบคุมสมดุลได้ดี ไม่เกิดการหลุดของข้อเข่า

 

ข้อดีของการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

  • มีการฟื้นตัวเร็ว บาดเจ็บน้อย สามารถเดินได้หลังผ่าตัดภายใน 24 ชม.
  • มีความแม่นยำสูง ลดความเสี่ยงผิดพลาดในการผ่าตัด
  • เสียเลือดน้อยกว่าผ่าปกติ 24%
  • มีการวางแผนการผ่าตัดแบบเฉพาะราย ส่งผลให้การเดินเป็นธรรมชาติมากขึ้น
  • ข้อเข่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามคำแหง ดีอย่างไร?

ทางโรงพยาบาลรามคำแหงให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยมารักษากับคนไข้ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมแพทย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลรามคำแหง มีประสบการณ์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมมากกว่า 100 ราย ขอให้มั่นใจในทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยหุ่นยนต์ ไม่ใช่แค่การรักษา แต่มันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อให้คุณกลับมาเดินทางกับคนที่คุณรักได้อย่างมั่นใจ