s รพ.รามคำแหงบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม

รพ.รามคำแหงบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม

January 30 / 2024

ห้องรู้ธรรม รพ.รามคำแหงบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม


ตัวแทนห้องรู้ธรรม (ห้องพระ) รพ.รามคำแหงนำสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ ของใช้ประจำวัน, ข้าวสาร และอาหารแห้ง
ไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม