โรงพยาบาลรามคำแหงส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย สนับสนุนโครงการของเขตบางกะปิ 
โรงพยาบาลรามคำแหงส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย สนับสนุนโครงการของเขตบางกะปิ 
June 13 / 2019


นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล, ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล และคุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง
ส่งมอบรถเข็นจำนวน 50 คัน สนับสนุนโครงการ "รถเข็นเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ" ของสำนักงานเขตบางกะปิ โดยรายได้ที่นำมา
จัดซื้อรถเข็นในครั้งนี้มาจากการจัดกิจกรรม "หมอรามชวนฟิต พิชิตการวิ่ง#1" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
ที่ผ่านมา โดยมี นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มารับมอบ
ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง