s รู้หรือไม่?... อุดฟันไปแล้ว มีโอกาสที่ฟันผุซ้ำได้อีก

รู้หรือไม่?... อุดฟันไปแล้ว มีโอกาสที่ฟันผุซ้ำได้อีก

March 01 / 2023

 

รู้หรือไม่?... อุดฟันไปแล้ว มีโอกาสที่ฟันผุซ้ำได้อีก

 

 

 

จริงอยู่ที่การอุดฟันมีประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การซ่อมแซมฟันซี่ที่มันผุอยู่ หรือซี่ที่ฟันเสียหาย ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีรูปร่างเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงฟันเดิม หรืออาจจะได้ฟันที่ดีกว่าเดิมก็ได้แต่รู้อะไรไหม ว่าตรงจุดที่อุดฟันไปแล้ว ถ้าเราดูแลไม่ดี มันก็สามารถผุซ้ำซ้อนได้อีก เรียกว่าเป็นการผุแบบ Inception เลยก็ว่าได้

 

สาเหตุก็เกิดจาก ตอนที่เราอุดฟัน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือจะใช้วัสดุชนิดใดก็ตาม บริเวณที่อุดฟันจะมีรอยต่อระหว่างวัสดุกับผิวฟัน ซึ่งร่องเล็กๆ ตรงนี้แหละ จะเป็นจุดให้แบคทีเรียมูฟออนเข้าไปอาศัยอยู่กันเป็นชุมชนแออัดได้ และหากเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดให้ดีพอ สุดท้ายบริเวณที่อุดฟันไปก็อาจจะกลับมาผุซ้ำได้อีกครั้งนั่นเอง

 

 

 

เพราะฉะนั้นหลังจากที่อุดฟันไปแล้วควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด และดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีด้วยการ...

 

  • แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อย่างน้อยครั้งละ 2 นาที และงดทานอาหารหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ใครที่กังวลมาก หลังทานอาหารเสร็จ ก็สามารถแปรงฟันหรือใช้น้ำบ้วนปากช่วยลดการสะสมคราบพลัคได้ด้วย
  • ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน ที่ขนแปรงไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง
  • ไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือนหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก รวมถึงคุณภาพของวัสดุอุดฟันในปาก อันนี้สำคัญมาก เพราะบางคนปล่อยทิ้งไว้หลายปีแล้วค่อยมาตรวจ บางครั้งถ้าเจอฟันผุแต่เนิ่นๆ แค่อุดฟันก็หายแล้ว แต่มาเจอตอนอาการหนักๆ ยิ่งถ้าเป็นฟันที่ผุลึกมากจนทะลุโพรงประสาท อาจต้องได้รับการรักษารากฟัน หรือทางสุดท้ายหากไม่สามารถรักษาต่อไปได้ จะต้องทำการถอนฟันออกไปเลยทีเดียว

 

 

 

หมั่นตรวจดูรอยอุดว่ายังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ หากมีรอยแตกบิ่น หรือวัสดุอุดฟันสีเริ่มเปลี่ยน หรือใช้ไหมขัดฟันบริเวณนั้นแล้วขาด หรือมีกลิ่นเหม็นบริเวณที่เคยอุดไป อันนี้ควรรีบไปพบทันตแพทย์ทันที อย่าปล่อยไว้นานๆ นะครับ

 

 

แก้ไข

 01/03/2566