ก่อนจัดฟัน ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

September 13 / 2023

 

ก่อนจัดฟัน ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

 

 

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

 

  • นัดหมายเพื่อพบกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ซึ่งควรต้องเช็คตารางเวรคุณหมอก่อน เนื่องจากการจัดฟันใช้ระยะเวลานาน และคนไข้ต้องมาต่อเนื่องทุกเดือนจะได้เลือกเวลาที่เราสามารถมาพบทันตแพทย์จัดฟันได้อย่างต่อเนื่องจนจบการรักษา

 

 

ในครั้งแรกที่มาพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดฟัน เพื่อให้คนไข้นำไปพิจารณาในการตัดสินใจจัดฟันโดยทันตแพทย์จะตรวจสภาพฟัน เพื่อดูว่าคนไข้สมควรจะจัดฟันหรือไม่
 

  • หากตรวจดูแล้วพบว่า การจัดฟันจะสามารถแก้ปัญหาฟันของคนไข้ได้
ทันตแพทย์ก็จะทำการพิมพ์ฟัน เพื่อทำแบบจำลองการสบฟัน เอ็กซเรย์กะโหลกศรีษะและใบหน้า รวมทั้งถ่ายภาพ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในช่องปาก และนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้ในการวางแผนการรักษาในการจัดฟัน

 

 

  • ก่อนการติดเครื่องมือจัดฟัน จะต้องเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อย เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน หรือ ผ่าฟันคุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสุขภาพช่องปากและฟัน ก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน เพราะถ้าได้ติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว แล้วต้องทำการอุดฟัน หรือ ทำการรักษาฟันใดๆ จะทำให้การรักษานั้นยุ่งยาก และทำด้วยความลำบากมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาฟันผุหรือเหงือกอักเสบ ในระหว่างการจัดฟัน

 

 

  • เมื่อเคลียร์ช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะติดอุปกรณ์จัดฟันให้ ในขั้นตอนนี้จะไม่มีความเจ็บปวด แต่หลังจากติดเครื่องมือไป คนไข้อาจจะรู้สึกปวดตึง เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันนั้นจะทำหน้าที่ขยับฟันหรือดึงฟัน เพื่อย้ายตำแหน่งไปยังจุดที่ต้องการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งถ้าปวดมากในระยะแรก ก็สามารถทานยาแก้ปวดได้

 

 

  • ควรเน้นเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากตามคำแนะนำของทันตแพทย์จัดฟัน ควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี และสม่ำเสมอ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงข้อแนะนำและข้อห้ามระหว่างที่จัดฟัน เพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปตามแผนการรักษาในระยะเวลาที่ทันตแพทย์ได้วางแผนไว้

 

 

ทันตแพทย์จะมีการนัดหมายเพื่อปรับอุปกรณ์เป็นระยะ ซึ่งแต่ละเครื่องมือจัดฟันก็จะมีการนัดหมายที่แตกต่างกันออกไป (โดยทั่วไปเดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งในการนัดหมายแต่ละครั้ง คนไข้ควรจะต้องมาให้ตรงตามนัด เพื่อให้แผนการรักษาไม่คลาดเคลื่อนและได้ผลที่ดีที่สุด

 

  • นอกเหนือจากการนัดหมายทันตแพทย์เพื่อปรับอุปกรณ์แล้ว คนไข้ควรจะนัดตรวจสุขภาพฟัน ทำความสะอาด และขูดหินปูนตามปกติทุก ๆ 6 เดือนด้วย เพื่อป้องกันการเกิดเหงือกอับเสบระหว่างการจัดฟัน

 

 

  • หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จะให้ใส่รีเทนเนอร์ ซึ่งคนไข้จะต้องใส่ต่อเนื่องไปตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฟันคงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสวยงามตลอดไป

 

 

 

ภาพก่อนและหลังการรักษา

 

 

 

 

 

นัดพบแพทย์คลิก

ทพญ.ณัฏฐยา จันทรัศมี

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน

 

 

แก้ไข

13/09/2566