ภาพกิจกรรม "อบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 1-6 เดือน"

March 18 / 2024

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม อบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 1-6 เดือน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ร่วมดูแลลูกรักตั้งแต่ในครรภ์ให้แข็งแรงสมบูรณ์กับโรงพยาบาลรามคำแหง ในกิจกรรมดีๆ ให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่

ในหัวข้อ “การดูแลครรภ์อายุครรภ์ 1-6 เดือน”

โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-​นรีเวช และ นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์

มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ใครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีนักกายภาพบำบัด นักโภชนาการและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญประจำห้องเด็กอ่อน

มาคอยให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก