s Ocean Life & RAM Hospital สานฝันให้น้อง - โรงพยาบาลรามคำแหง

Ocean Life & RAM Hospital สานฝันให้น้อง - โรงพยาบาลรามคำแหง

February 23 / 2024


 

โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Ocean Life & Hospital สานฝันให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 

ด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน และตู้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับน้องๆ ให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และเติบโตไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
 

โดยมี นพ.พิชญ สมบูรณสิน กรรมการบริหาร, คุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร และคุณอัญชนา ศิริวงศ์ รองผู้อำนวยการแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ และมีคุณพงศ์ภัทร รอดอารี ผู้จัดการส่วนอาวุโสส่วน Relation & Service Claim และ คุณปัทมาพร ฉัตระเนตร ผู้เชี่ยวชาญส่วน Relation & Service Claim เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง