REAL ASSET จับมือโรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมดีไซน์พื้นที่ส่วนกลาง

February 23 / 2024

 

 

 

 

REAL ASSET จับมือ โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
 

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
 

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการให้ความรู้คำปรึกษา และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการด้าน Health and Wellness สำหรับโครงการของเรียลแอสเสท เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อาทิ ร่วมกันพัฒนาสวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนามพัฒนาเด็ก สวนผักกินได้ การแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสุขภาพและโภชนาการ รวมทั้งให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านและพนักงานของเรียลแอสเสท 

 

 

 

 

 


 

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564