เทคโนโลยีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล
ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง