โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

เทคโนโลยีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล
ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง