อาการหมอนรองกระดูกฉีกขาด

นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์
แพทย์ด้านกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา